Months

January, February,... uh, kako ide dalje? Znaš li ti?

 

Izradila : Silvija Mađarić, OŠ Eugena Kumičića, Slatina