Hrvatska narječja - 8. razred

Igra se može koristiti kao završna aktivnost na satu obrade hrvatskih narječja, ili kao uvod u sat ponavljanja.

 

Učenik pomoću igre uočava obilježja triju hrvatskih narječja na oglednim i čestim primjerima.

 

Materijal izradila učiteljica hrvatskog jezika Ivana Strupar, OŠ Eugena Kumičića, Slatina