Analiza lirske pjesme

Analiza lirske pjesme.

 

Prva rič što sam je čuo Izradila : Ivana Strupar, OŠ E. Kumičića, Slatina