PHP uvjetne naredbe - if...elseif...else

Riješimo zajedno jedan zadatak vezan za uvjetne naredbe u PHP-u, točnije za naredbu if...elseif...else.

 

 

Zadatak: Ako je vani sunčano vrijeme, potrebno je korisniku ispisati poruku: "Vani je lijep dan!".

Ako vani pada kiša potrebno je ispisati poruku: "Ponesi kišobran!".

Ako nije ni sunce ni kiša ispisat ćemo korisniku poruku: "Vani nije ni sunce ni kiša.".

 

Pogledajmo prvo kako bi izgledao dijagram tijeka za ovaj zadatak (upute za crtanje dijagrama tijeka možete pronaći OVDJE).

 

 

Za rješenje zadatka potrebno je prvo napisati malu html formu s jednim pitanjem (Kakvo je vrijeme?) i poljem za unos teksta.

 

Kod za tu formu bi izgledao ovako:

 

<form action="vrijeme.php" method="post">

<div>
<label for="vrijeme">Kakkvo je vrijeme vani?</label>

<input name="vrijeme" type="text" />
</div>
<div class="button">
<button type="submit">Potvrdi</button>
</div>

</form>

 

 

Ovaj kod potrebno je spremiti kao .html dokument naziva npr. forma_vrijeme.html.

 

Kada smo kreirali formu potrebno je napisati php skriptu koja će obrađivati podatke iz te forme.

Skriptu ćemo spremiti kao .php dokument, naziva npr. vrijeme.php. Dokument bi trebao sadržavati ovakav kod.

 

<?php

$vrijeme = $_POST["vrijeme"];

 

if ($vrijeme=="sunce")
   {
   echo "Vani je lijep dan!";
   }

elseif ($vrijeme=="kisa")
   {
   echo "Ponesi kisobran!";
   }

else
   {
   echo "Vani nije ni kisa ni sunce.";
   }


?>

 

Primjetite da je u html skripti upisan naziv php skripte (crveno).

Jednako tako u html skripti polje za unos tekstualnih podataka je nazvano vrijeme (zeleno), a u php skripti definirana je varijabla vrijeme čiji je sadržaj određen podacima koji se unesu u to polje u html skripti.

 

Gotov zadatak možete pogledati OVDJE.

 

 

Materijale izradila: Nikolina Jurić, Grafička škola u Zagrebu