Animacija "Od bita do robota"

Pogledajte kako izgleda gotova animacija Od bita do robota izrađena za potrebe ovog projekta.

U priručniku (pod istim nazivom) naći ćete sve potrebne upute za izradu animacije.

Jednako tako, na stranicama ovog portala možete pronaći video upute za pojedine faze izrade animacije.

 

.be