3. vježba: Shema spajanja tipkala i motora robotskih kolica (upravljanje vozilom pomoću tipkala)

Da bi vozilo bilo potpuno funkcionalno mora se moći kretati naprijed – natrag, lijevo – desno. Želimo li kontrolirati dva elektromotora, moramo upotrijebiti četiri tipkala. 

Potrebni elementi: 2 elektromotora (oznake „M“), 4 tipkala (oznake „T1“, „T2“, „T3“ i „T4“) i vodiči.

Jedna strana svih tipkala spaja se na minus pol baterije, a druga strana na plus pol. Srednji izvodi tipkala spajaju se na elektromotore (npr. dva lijeva tipkala spajaju se na lijevi elektromotor, a dva desna tipkala spajaju se na desni elektromotor). Vozilo bi išlo naprijed ako su pritisnuta dva krajnja tipkala. Pritisnu li se dva unutarnja tipkala, vozilo bi išlo unatrag. Ukoliko se elektromotor ne vrti u željenom smjeru, na njemu se zamjene vodiči na priključnicama.

 

M – oznaka motora

T1, T2, T3 i T4 – tipkala

+ i - - izvor napajanja (baterija)