2. vježba: TIPKALO

Potrebni elementi: tipkalo, žaruljica, baterija, robotičko sučelje koje spajamo na računalo preko USB kabla, USB kabel, kabel za napajanje.

 

Potrebno je postaviti tipkalo i žaruljicu na elemente za slaganje kako bismo osigurali stabilnost svih elemenata koje koristimo u ovoj vježbi te ih pravilno povezati sa sučeljem (tipkalo i žaruljicu). Zadatak: kada pritisnemo tipkalo, žaruljica svijetli; kada tipkalo nije pritisnuto, žaruljica ne svijetli.