1. vježba: TRČEĆE SVJETLO

Potrebni elementi: četiri žaruljice, vodiči, baterija, robotičko sučelje koje spajamo na računalo preko USB kabla, USB kabel, kabel za napajanje.

 

Zadatak je dobiti trčeće svjetlo. Trčeće svjetlo znači da prva žaruljica svijetli određeni period, tada se ugasi i ugašena je neko vrijeme, nakon toga se upali druga žaruljica, gori određeno vrijeme i tako u krug. U našem primjeru period u kojemu je određena žaruljica upaljena tj. ugašena je jedna sekunda.