Inkscape 3 - Opis sučelja

 

      

Materijal izradio: Darko Vencl, OŠ E. Kumičića, Slatina