Inkscape 1 - Što je vektorsko crtanje?

 

 „INKSCAPE Uvod“

 Materijal izradio: Darko Vencl, OŠ E. Kumičića, Slatina