Inkscape 9 - Operacije s krivuljama

Često se javlja potreba za radnjama s dvije ili više krivulja. Spajanje, presjek, ... Koje sve mogućnosti pruža Inkscape pogledajte u videu.