Inkscape 8 - Crtanje krivulja

Krivulje su proizvoljno oblikovani objekti. Mogu biti otvorene (imati dva kraja) ili zatvorene (nemaju kraj). One mogu biti spoj, odnosno sastojati se od odvojenih više otvorenih/zatvorenih krivulja.