BOJE U PROGRAMSKOM JEZIKU LOGO (2)

Poigrajmo se još malo s bojama.

Prisjetimo se. Naredba za postavljanje boje kojom ćemo crtati je SETPC iza koje stavljamo broj između 0 – 15 kojim određujemo boju kojom ćemo crtati. Upišite u editor sljedeći program i pogledajte. Znate li prije upisivanja što će program nacrtati?

 

to boje

for [i 0 15] [setpc :i fd 50 pu bk 50 rt 90 fd 20 lt 90 pd]

end

 

Osim što boja kojom crtamo može biti različitih boja, i likove  možemo ispuniti bojom. U prvom dijelu smo naučili kako ispuniiti lik s istom bojom.

Napišimo program koji crta tri kvadrata jedan do drugoga stranice duljine 100,  čiji je rub crne boje, a ispunjeni su crvenom bojom.

 

Prvo nacrtamo kvadrat koristeći naredbu REPEAT, zatim s trokutom uđemo unutar kvadrata (video 1), postavimo boju u crvenu naredbom SETFLOODCOLOR 4, i naredbom FILL ispunimo kvadrat . (video2).

Kako bi napisali program koji crta tri (ili više) kvadrata koristimo napisani program. 

.be

 

ZADATAK 1. Napišite program koji će nacrtati tri kvadrata jedan do dugoga u različitim bojama.

ZADATAK 2. Napišite program META koji će nacrtati sljedeću sliku (najveći krug je radijusa 100, a svaki sljedeći radijus je za 20 manji od prdhodnog – boje birate sami):

 


Dodaj komentar

Ocijenite sadržaj stranice:

Broj posjeta

3
Online

Srijeda, 27 Rujan 2023 22:30
Powered by CoalaWeb

Slanje materijala

 

Pozivaju se svi nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta u osnovnim i srednjim školama da se uključe u rad portala te nam pošalju svoje materijale za e-učenje, koje ćemo potom objaviti na našim stranicama.

 

Materijale šaljite na e-mail sdresu: eskola.ict4scf@gmail.com