BOJE U PROGRAMSKOM JEZIKU LOGO (1)

Do sada smo sve crteže crtali crnom bojom. Kad se trokut kojim crtamo pomiče po prostoru za crtanje ostavlja trag u crnoj boji. Postaje u programskom jeziku naredbe koji možemo promijeniti boju.

 

Kako bi promijenili boju kojom crtamo koristimo naredbu SETPC (setpencolour). Iza naredbe SETPC treba upisati broj između 0 i 15. U naredbeni redak upišite:

cs setpc 1 fd 100

 

VJEŽBA: Mjenjajući broj iza naredbe SETPC otkrijte kojim sve bojama možete crtati.

 

Ako nacrtamo neki lik u određenoj boji možemo ga i ispuniti bojom. Za to koristimo dvije naredbe:

SETFLOODCOLOUR i FILL

Pri ispunjavanju bojom nekog lika treba paziti da trokut kojim crtamo bude unutar tog lika (ne na njegovom rubu).

U sljedećem videu pogledajte koje su naredbe i kako napisati program koji će nacrtati crveni kvadrat stranice duljine 100 točaka kao na slici:

 

Spremite program pod imenom CRVENI u svoju mapu.

 

Materijal izradila: Željka Orčić, OŠ O. Ivekovića, Zagreb