Veće ili manje

Spoji parove i ponovi što je veće, a što manje.

Materijal pripremila učiteljica Marinela Zrinšćak Begovac.