Dinner food

Razred: 2.

Nastavna jedinica: Dinner food

Igra: Match the pairs and make a pizza

Izradila : Silvija Mađarić, OŠ Eugena Kumičića, Slatina