Clothes

Marko voli obući plave hlače, a Maja zelenu haljinu... A kako bismo to rekli na engleskom?

Izradila : Silvija Mađarić, OŠ E. Kumičića, Slatina