Body parts

Znaš li nazive dijelova ljudskog tijela na engleskom jeziku? Provjeri kroz sljedeću igru.

 

Priredila : Silvija Mađarić, OŠ E. Kumičića, Slatina