Farm animals

Kroz igru se najbolje uči, stoga zaigrajte ovu igru i usput naučite engleske nazive za domaće životinje.

Materijal je namijenjen učenicima 1. razreda za nastavnu jedinicu Farm animals.

Farm animals

Autor : Silvija Mađarić, OŠ E. Kumičića, Slatina