Obujam kvadra

Uz ovaj kratki video upoznaj primjenu obujma kvadra.

 

Izradila : S. Jukić, OŠ E. Kumičića, Slatina