Glagolski oblici 6. razred

Uz pomoć čudnovatog kotača učenici na satu ponavljanja i pripreme za provjeru mogu ponoviti gradivo o svim glagolskim oblicima.

Igra se može primijeniti na uvodnom dijelu sata ponavljanja ili tijekom sata ponavljanja. Učenik uz pomoć igre razlikuje morfološke kategorije kojima se uspostavljaju veze među riječima: rod, broj, vrijeme na oglednim i čestim primjerima te prepoznaje različite glagolske oblike.

 

 

Materijal izradila učiteljica hrvatskog jezika Ivana Strupar, OŠ Eugena Kumičića