Internet

Što je internet i kako nam može pomoći u učenju hrvatskog jezika provjerite u sljedećoj prezentaciji.

Prezentaciju izradila : Ivana Strupar, prof. hrv., OŠ E. Kumičića, Slatina