Inkscape 2 - Preuzimanje i postavljanje

 

 

 

Materijal izradio: Darko Vencl, OŠ E. Kumičića, Slatina