ZAPETLJAMO OTPETLJAMO

Naredbe koje koristimo kako bi ponavljali jednu ili više naredbi zovemo PETLJE.

U programskom jeziku LOGO postoji više vrsta petlji (REPEAT, FOR I WHILE petlja).

REPEAT PETLJA:

Prisjetimo se kako se izgleda program koji crta kvadrat stranice 100 točkica (piksela):

 

to kvadrat

fd 100 rt 90

fd 100 rt 90

fd 100 rt 90

fd 100 rt 90

end 

U tom programu se naredbe fd 100 rt 90 ponavljaju 4 puta (jer je kvadrat geometrijski lik koji ima četiri stranice jednakih duljina i četiri prava kuta)

Isti program možemo napisati pomoću REPEAT petlje:

 

to kvadrat1

repeat 4 [fd 100 rt 90]

end

 

Broj iza riječi REPEAT označava koliko će se puta izrvšiti one naredbe koje napišemo poslije broja u uglatim zagradama.

 

Isti program možemo napisati i pomoću FOR petlje:

to kvadrat2

for [i 1 4][fd 100 rt 90]

end

 

U FOR petlji koristimo varijablu (u našem programu kvadrat2 se zove i) koja broji korake i opet označava koliko će se puta izvršiti naredbe napisane u drugoj uglatoj zagradi.

 

Kod pisanja programa važno je uočiti koji se dio ponavlja, a zatim izabrati koju od petlji koristiti.

Pogledajmo na primjeru:

 

PRIMJER:

Napiši program STEPENICE koji crta 10 stepenica kao na slici.

Program:

to stepenice

repeat 10 [fd 20 rt 90 fd 20 lt 90]

end   

 

ili koriteći FOR petlju

 

to stepenice

for [i 1 10] [fd 20 rt 90 fd 20 lt 90]

end       

 

Iskoristimo napisani program kako bi napisali program STEPENICE_2 koje izgledaju kao na slici (udaljenost stepenica je 50 piksela)

Koji je sad dio koji se ponavlja?

STEPENICE

Koliko puta se ponavljaju?            

5

Ne zaboravi:

treba se vratiti na mjesto od kuda se počinju crtati iduće stepenice          

Kako ćemo za pisanje programa koristiti napisani program STEPENICE, novi program pišemo u ISTOM editoru.

to stepenice_2

repeat 5 [stepenice pu bk 200 rt 90 bk 150 lt 90 pd]

end

 

Evo još nekoliko rješenih primjera (pokušaj sam napisati programe koristeći obe petlje)

 

Zadaci:

Napiši programe TROKUT_1, TROKUT_2, TROKUT_3, TROKUT_4 koji crtaju jednakostranične trokute duljine stranica 40 piksela kao na slikama:

 

Koristeći napisane programe napiši program STRELICE I BOR koji crtaju 5 takvih trokuta jedan do drugoga.


Dodaj komentar

Ocijenite sadržaj stranice:

Broj posjeta

2
Online

Srijeda, 27 Rujan 2023 20:53
Powered by CoalaWeb

Slanje materijala

 

Pozivaju se svi nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta u osnovnim i srednjim školama da se uključe u rad portala te nam pošalju svoje materijale za e-učenje, koje ćemo potom objaviti na našim stranicama.

 

Materijale šaljite na e-mail sdresu: eskola.ict4scf@gmail.com